Paswoord vergeten?

ID of e-mail:
After clicking 'Send', we will send you a confirmation email.
Back to login
 
Kies uw taal >

INSTITUUT VOOR ARBITRAGE
Europees Administratief Centrum
Onlinegeschillenbeslechting
maakt justitie toegankelijker
Hoe contracten en facturen beschermen met arbitrage? Lees
Arbitrage is een alternatieve oplossing, eenvoudig en snel om de gerechtelijke achterstand te vermijden.
Deze bij wet geregelde procedure maakt het mogelijk een conflict te laten beslechten door professionele arbiters waarvan de uitspraak dezelfde waarde heeft van een vonnis.

STANDARD DISPUTE RULES
en | nl | fr | de | es | pt | it | ro

De arbiters zijn gerechtigd te zetelen in gelijk welk land (nationaal - internationaal - offshore).
Uw digitale rechtbank zonder grenzen.
Sedert 1958 uitvoerbaar in 142 landen
Het platform wordt ter beschikking gesteld van particulieren, ondernemingen, Staten en advocaten. De digitale rechtbank heeft als missie
de toegang en inspraak tot de nabijheidsrechtbank, zonder grenzen, te vereenvoudigen. De digitale zittingen zorgen voor een grotere efficiëntie,
de vermindering van de kosten en de ecologische voetafdruk, het vermijden van verplaatsingen en het besparen van kostbare tijd.


Instituut voor Arbitrage - Nederlands Arbitrage Instituut - German Institution of Arbitration - Danish Institute of Arbitration - London Court of Arbitration
Chambre d'Arbitrage de Paris - Milan Chamber of Arbitration - Malta Arbitration Center - Spanish Court of Arbitration - America (AAA) - Brasil (CIESP)
Dubai (DIAC) - India (IDAC) - Singapore (SIAC) - China (CIATEC) - Shanghai (SHIAC) - e-Justice

Calculate your claim

Digital Tribunal & ODR platform – Since 2003 LisDirect® – Lis means litigation in Latin – Copyright © www.lisdirect.net – All rights reserved
Contact: Institute of Arbitration, Avenue Jules Bordet 13, 1140 BRUSSELS – info@euro-arbitration.org – Read our disclaimer - privacy